فرمول انتخاب عبارات با اهمیت دستگاه لیزر دلخواه

در مقدمه لیست دستگاه لیزر کاملی از کلمه ها مهم مسئله نظرتان مهیا فرمائید , تعداد کلمه ها اساسی دستگاه لیزر درین لیست محدودیتی ندارد . تا جایی که می‌توانید از منابع متعدد مانند سایت‌های رقیب در یافتن ایده‌های دلخواه برای عبارات حیاتی استفاده بگیرید , غلط‌های املایی احتمالی را لحاظ فرمایید و عبارت‌های دو , سه و چهار کلمه‌ای را هم در لغت ها اصلی دستگاه لیزر خود بگنجانید . در با صرفه سازی وب سایت یا به عبارتی دستگاه لیزر انتخاب لغات اصلی مناسب نقش بسزایی را ایفا میکنند پس مجال کافی برای این فعالیت صرف نمائید . لیست اولیه کلمه ها کلیدی شما می‌تواند نزدیک به 300 یا 400 کلمه و واژه و عبارت را مشتمل بر شود که دستگاه لیزر برای جدید کاران قادر است مناسب باشد دستگاه لیزر ولی اذن دهید که در کنار نیز این لیست را درحد امکان کوتاه کرده و عبارات دارای اهمیت مناسب را از در بین آنان تعیین کنیم .
ساخت لیست آخرین لغات دارای اهمیت

محاسبه شاخص KEI

با استفاده از چوب جادویی دستگاه لیزر یعنی شاخص بازدهی لغات با اهمیت ( KEI &# دستگاه CNC ) دستگاه لیزر مشخص و معلوم میگردد که از هر واژه یا این که عبارت توقع چه تعداد ورودی از موتورهای جستجو را بایستی داشته باشید . هرچقدر این شاخص فراتر باشد کلمه ها مهم مناسب تر میباشند .

عوامل موءثر در کیفیت لغات کلیدی دستگاه لیزر به شرح زیر است :
ارتباط ( R : Relevance )

در واقع همان اندازه رابطه لغت ها دارای اهمیت شما با مطالب جانور در صفحه و آن چیزی که به یوزرها ارائه می دهید است .

ما لغت ها مهم را با توجه به‌این فاکتور به سه مدل تقسیم می‌کنیم و براساس میزان رابطه آنها با سایت نمره ی 1 , 2 و یا این که سه برایشان منظور می‌کنیم و در یک ستون جداگانه در پوشه اکسل درمقابل هر کلمه اصلی یادداشت میکنیم .

1 برای ارتباط فراوان

2 برای رابطه متوسط

3 برای رابطه ناچیز